Overig algemeen

Zowel in gemeentelijke dienst als via zijn eigen architectenbureau ontwierp Dudok een grote diversiteit aan bouwwerken, waaronder bruggen, een viaduct, een zwembad, benzinestations, schouwburgen, een monument voor de Afsluitdijk en zelfs een hertenstal.  

Technisch ingenieur

Opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda ontwierp Dudok zijn eerste bouwwerken werkzaam bij de genie. Hier deed hij ervaring op in het ontwerpen van een kazerne en een tehuis voor militairen en het gebruik van beton bij bomvrije forten. De technische ervaring kon hij goed gebruiken bij zijn eerste gemeentelijke werkkring als ingenieur bij Publieke Werken in Leiden waar hij diverse bruggen ontwierp en opzichter was bij de nieuwbouw voor de gemeentelijke reinigingsdienst en vuilverbranding.

In dienst van de gemeente Hilversum

Veel verschillende ontwerpen kwamen tot stand in opdracht van de gemeente Hilversum. Dat was al vroeg een decoratieve fontein op de Kerkbrink (later afgebroken), maar behelsde ook grote waterwerken, rioolwaterzuiveringsinrichtingen, een sportpark, een zwembad, bruggen en dienstgebouwen. Dudok besteedde aan alle ontwerpen even veel aandacht. Zelfs een hertenstal, aangelegd als werkgelegenheidsproject aan het eind van de jaren dertig, werd afgedekt met een fraai overstekend rieten dak, rode deuren en een rond raam, een typisch Dudok-kenmerk.

Zelfstandig architect

Ook als zelfstandig architect kreeg Dudok opdrachten voor diverse bouwwerken. Bijzondere ontwerpen zijn het Monument op de Afsluitdijk (1933), gebouwd op de plek waar de dijk in 1932 werd gesloten en een prototype van een benzinestation (1953), dat door de Esso op verschillende plaatsen in Nederland werd neergezet, beide aangewezen als Rijksmonument. Ook de representatieve Stadsschouwburg in Utrecht aan het Lucas Bolwerk is een ontwerp van Dudok, waarbij de architect het gebouw zodanig neerzette dat het groene bolwerk, een belangrijk wandelpark, zoveel mogelijk werd ontzien.

Buitenland

Dudok bouwde slechts enkele gebouwen buiten Nederland. Het Collège Néerlandais, een studentenpaviljoen in Parijs (in gebruik genomen in 1937), heeft veel weg van het Raadhuis van Hilversum en is in 2016 na een grondige restauratie heropend. In Calcutta, India bouwde de architect een recreatiecentrum, bestaande uit een hotel en twee bioscopen (1936). Na een grote brand in 2014 -het complex was al enige tijd verwaarloosd- werd het afgebroken. Een ontwerp voor een stadsschouwburg in Izmir, Turkije waar Dudok met veel enthousiasme aan had gewerkt, werd nooit uitgevoerd (1953). Aan de Turkse ambassadeur in Nederland schreef de architect: ‘… cette affaire avec Izmir, commencée de bon foi et avec tant d’enthousiasme, est une si grande déception pour moi’.

Extra informatie

Een overzicht en beeldmateriaal van overige werken van Dudok is te vinden op de site dudok.org in de categorie overig.

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.

website: sbddesign.nl