Politiepost
1919 / W.M. Dudok

Kleine drift 17, Hilversum

In 1915 schreef J. van Olst, de chef van de Gooische Stoomtram, namens een groot aantal bewoners van de wijk over ’t spoor een brief aan de burgemeester, het hoofd van de gemeentepolitie. De wijk was bijna geheel verstoken van politietoezicht, terwijl er geregeld relletjes voorkwamen. Bijna niemand in de wijk had telefoon, dus kon de politie niet tijdig worden gewaarschuwd. Bovendien konden de relletjes door één agent niet worden opgelost.

Inderdaad was de surveillance in de wijk onvoldoende, zeker nadat aan het einde van de Laarderweg een nieuwe wijk was gebouwd. Het ontwerp voor een politiepost werd gemaakt door de nieuwe directeur Publieke Werken, W.M. Dudok. In 1917 vroeg ook de Volksbond Bouwvereniging Hilversum om een politiepost voor de huurders van de 54 woningen aan de Laarderweg. Toch besloot de gemeente niet eerder dan 1919 tot de bouw over te gaan. Dudok meldde bij de aanbieding van het ontwerp van de politiepost met bergplaats voor slangenwagen en rijwielbrancard, dat daarmee in deze uitermate leelijke buurt althans een begin van verbetering in de bebouwing zal worden gemaakt.  Het kleine gebouwtje werd ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School en bevat gebogen vormen en decoratieve details. De plattegrond was zodanig ingericht dat de twee strafcellen meeprofiteerden van de verwarming van het wachtlokaal. Het gebouwtje deed tot 1945 dienst als politiepost.

Bron: Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en Stedenbouw 1850-1940, Zwolle (2001).

Download hier de architectuurwandeling ‘Dudok, industrieel erfgoed en hedendaagse woon-en werkgebieden’

Architect

Willem Marinus Dudok (1884-1974)

Periode

1919

Locatie

Kleine Drift 17, Hilversum

Extra informatie

Gemeentelijk monument

website: sbddesign.nl