Woonhuis bij watersportpaviljoen

1938 | W.M. Dudok

Architect Dudok ontwierp ook een aantal (woon) huizen in Nederland. Op dudok.org is een overzicht te vinden van deze huizen.

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.

Architect

W.M. Dudok

Periode

1938
website: sbddesign.nl