Photo: Dienst voor de Stadsontwikkeling (Ojen, E.M. van), collectie Haags Gemeentearchief