ToekomstLab Hilversum

Hoe kunnen we de creativiteit, denkkracht en betrokkenheid van jongeren gebruiken om Hilversum nog een stukje mooier te maken?

ToekomstLab Hilversum geeft jongeren een podium en werkplaats om te laten laat zien waar zij mee bezig zijn en wat hun ideeën zijn over verleden, heden en toekomst van hun leefomgeving. Hoe ervaren zij die en welke ideeën en oplossingen leven bij hen? We hebben in eerdere projecten ervaren dat de input van jongeren inspireert, informeert en relevant is voor de samenleving, politieke organisaties en bedrijven. Ook zij houden zich bezig met deze thema’s in de stad en uiteindelijk men zij de beslissingen in de toekomst. Voor leerlingen wordt hun inzet van waarde en relevant; hun ideeën blijven niet binnen de school, maar worden in de echte wereld ingezet en misschien wel realiteit.

ToekomstLab Hilversum is ontwikkeld voor scholieren uit het voortgezet onderwijs. Gemeente Hilversum, jongeren en professionals uit het werkveld buigen zich over de ontwikkeling van de stad Hilversum tijdens ToekomstLab Hilversum. Op diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Hilversum en omgeving is op basis van concrete cases een link gelegd met diverse schoolprojecten en lesprogramma’s. Leerlingen zijn aan de slag gegaan met veel mooie ideeën en werkstukken als resultaat. Plannen voor een buurt, een oplossing voor een energievraagstuk, een andere kijk op een erfgoedlocatie. Relevante opgaven in de stad, bekeken met een frisse jonge blik.

Wat gaan we doen?

Op donderdag 23 november zetten we het raadhuis op z’n kop met een middag vol inspiratie waarbij leerlingen, docenten, de gemeente en professionals aan het woord komen. We bieden diverse interessante korte workshops, lezingen en optredens aan waar iedereen aan kan deelnemen. Deze workshops en lezingen worden gegeven door verschillende professionals, kunstenaars en wetenschappers. We gaan in op biobased bouwen, mobiliteit en veiligheid, erfgoed in beeld, stadsontwikkeling en klimaat.

Daarnaast worden de werken waaraan de scholieren de afgelopen periode hebben gewerkt getoond in diverse zalen.

Interessante sprekers!

Het plenaire gedeelte wordt gepresenteerd door Biogeograaf en Hilversummer Dr. Sietze Norder. Hij is werkzaam aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. In de sub-sessie gaan we aan de slag met een Nature Building Kit onder begeleiding van Nieuwe Helden. We gaan in gesprek over het stationsgebied met een panel van deskundigen, we gaan in op ErfGoed in Beeld onder begeleiding van muzikant, filmmaker en storyteller Mondo Leone en zal Stadsmaker Arjen Heus (oprichter van PLYGRND.city) vanuit zijn kennis kijken naar sociale vraagstukken.

Programma

12.30 -13.00 uur Inloop

13.00 uur Start Plenair gedeelte

13.30 uur Start workshoprondes/lezingen

15.45 uur Start Plenair gedeelte

16.15 uur Einde programma, hierna is er gelegenheid tot borrelen en napraten

Locatie: Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1 Hilversum

Organisatie

Dudok Architectuur Centrum, Hilversum100, Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek

Locatie

Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1 Hilversum

Data

Donderdag 23 november

website: sbddesign.nl