Educatie

Het Dudok Architectuur Centrum heeft een breed repertoire aan educatieve projecten, uiteenlopend van rondleidingen door het Raadhuis en programma’s op maat binnen het Raadhuis, op de eigen school of elders. Vanzelfsprekend staan architectuur (en erfgoed) daarbij centraal, maar het DAC beziet architectuur breder dan gebouwen en ontwerp alleen. Zo kunnen we met onze programma’s ook aansluiten op thema’s zoals: leefomgeving, duurzaamheid, circulariteit, afvalstromen in de stad en gemeentepolitiek, zodat deze kunnen aansluiten op wereldoriëntatie en cultuur. Daarnaast werken we graag samen met derden, zoals het Pinetum of de Openbare Bibliotheek. Toch is onze ervaring dat maatwerk bijna altijd noodzakelijk is.