Dudok in de wereld

Vele generaties architecten raakten geïnspireerd door de bijzondere architectuur van Willem Dudok. Na de bouw van het Raadhuis in Hilversum werd Dudok wereldwijd erkend als één van de meest toonaangevende architecten van Europa. Dit kwam vooral doordat hij het beste van de Nederlandse architectuurstromingen uit de twintigste eeuw wist te combineren. Dit zorgde voor buitenlandse opdrachten, die ook daadwerkelijk werden uitgevoerd.

Dudoks voorkeur ging uit naar de stijl van Berlage, maar daar kon hij niet volledig mee uit de voeten. Hij ging op zoek naar het beste van andere stijlen, zoals het expressionisme. Dudok was tevens een liefhebber van Frank Loyd Wright; diens invloed is dan ook terug te vinden in het Raadhuis van Hilversum. Ook werd hij beïnvloed door de Amsterdamse school en De Stijl. Hij mengde al die stijlen en stromingen en verwerkte die in zijn ontwerpen.

Parijs

Het Collège néerlandais is een van de 38 gebouwen van de Cité Universitaire in Parijs. Op het hoogtepunt van zijn carrière, toen hij het ontwerp voor het Raadhuis van Hilversum net had ingediend, kreeg Willem Marinus Dudok de opdracht een studentenhuis te ontwerpen. Het is het enige ontwerp van Willem Dudok in Frankrijk dat is gerealiseerd. De bouw ging in 1928 van start, maar door gebrek aan financiële middelen verliep het bouwproces zeer moeizaam en moesten verschillende aanpassingen worden gedaan. Deze hebben geen afbreuk gedaan aan het oorspronkelijke concept.

Het College néerlandais wordt beschouwd als een van Dudoks belangrijkste werken in het buitenland. Het heeft veel weg van het raadhuis in Hilversum. Het Parijse gebouw heeft net als het raadhuis grote luifels en overstekken, lange horizontale en verticale raampartijen en een toren. Het is evenwel niet uitgevoerd in baksteen, omdat dat te kostbaar was.

Het gebouw is efficiënt ingedeeld. Rondom een grote binnenplaats liggen alle publieke ruimten, zoals de toneelzaal, de muziekkamer en de theegalerij. Een tweede kleinere binnenplaats vormt een buffer tussen het eigentijdse studentenhuis en de appartementen waarin de staf was gehuisvest. Op de verdiepingen bevinden zich 134 kamers waar in totaal 168 studenten kunnen verblijven. Het geheel is ruimtelijk van opzet en uitgevoerd in lichte kleuren.

Het College néerlandais heeft nog steeds zijn oorspronkelijke functie en is sinds 2005 een rijksmonument. In 2009 is begonnen aan de renovatie van het gebouw. Toen het gebouw een monument werd, hebben zowel Frankrijk als Nederland geld toegezegd voor een volledige restauratie, deze is in mei 2016 voltooid.

Calcutta en Bagdad

Naast het studentenhuis in Parijs ontwierp Dudok ook een cultureel centrum in Bagdad (ontwerp niet uitgevoerd) en de Lighthouse Cinema in Calcutta. Lees het artikel over het erfgoed van Dudok in Calcutta, afkomstig uit ‘Het werk van Dudok, 100 jaar betekenis’, 2015, Stichting DOCOMOMO (TU Delft, faculteit Bouwkunde). Het artikel is geschreven door Bauke van der Pol, auteur van het boek De VOC in India.

website: sbddesign.nl