Copyright & colofon

Dudok Architectuur Centrum
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
035 6292372

info@dudokarchitectuurcentrum.nl

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ingevoerd. Het Dudok Architectuur Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gegevens. Niets van deze site mag openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, op welke wijze dan ook, behoudens hetgeen door de wet is toegestaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Dudok Architectuur Centrum.

De teksten in het architectuurdeel van deze website zijn geschreven door Annette Koenders, Joke Reichardt en Lara Voerman. Tekst mag gedownload worden voor persoonlijk gebruik of educatieve en niet-commerciële doeleinden. Indien u gebruik maakt van deze teksten, verzoeken wij u de bronvermelding over te nemen en tevens het Dudok Architectuur Centrum te vermelden. Beeldmateriaal van het Dudok Architectuur Centrum kan worden hergebruikt met naams- en bronvermelding. Voor (her)gebruik van beeldmateriaal van archieven verwijzen wij u naar het desbetreffende archief.

Alle foto’s Iwan Baan: © Iwan Baan (https://iwan.com/)
Alle foto’s Dudok.org: © Dudok.org (https://dudok.org/)

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot het (beeld)materiaal op deze website te achterhalen. Indien u meent aanspraak te kunnen maken op een recht naar aanleiding van publicatie van (beeld)materiaal op deze site, kunt u contact opnemen met het Dudok Architectuur Centrum.

© Dudok Architectuur Centrum 2021.

website: sbddesign.nl