De missie van het DAC

De missie van het DAC is het vergroten van de publieke belangstelling en waardering voor  architectuur en ruimtelijk erfgoed in Hilversum en voor de maatschappelijke en culturele betekenis daarvan. Dudok fungeert hierbij als inspiratiebron en zet actuele vraagstukken in historisch perspectief. Het DAC huldigt het standpunt dat Dudoks benadering van architectuur nog steeds relevant is. De Dudok thema’s  staan niet alleen op de agenda van de ontwerpers, maar van iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.