Missie

De stichting Dudok Architectuurcentrum is opgericht in oktober 2015.

De missie van het DAC is het vergroten van de publieke belangstelling en waardering voor architectuur en ruimtelijk erfgoed in Hilversum en voor de maatschappelijke en culturele betekenis daarvan. Dudok fungeert hierbij als inspiratiebron en zet actuele vraagstukken in historisch perspectief. Het DAC huldigt het standpunt dat Dudoks benadering van architectuur nog steeds relevant is. De Dudok thema’s staan niet alleen op de agenda van de ontwerpers, maar van iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

ANBI

Stichting Dudok Architectuurcentrum
RSIN: 8556.73.175
Adres: Dudokpark 1; 1217 JE Hilversum

Doelstelling: Bij een breed publiek de aandacht vestigen op het belang en de betekenis van architectuur en stedenbouw, in het bijzonder van architect Dudok en ander ruimtelijk erfgoed in Hilversum; het stimuleren van nieuwe ideeën met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van erfgoed; het bieden van een onafhankelijk platform voor ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijk erfgoed. Dit alles door de organisatie van onder meer rondleidingen, lezingen en debatten, educatieve activiteiten en andere culturele activiteiten.

Het bestuur van de stichting ontvangt een beperkte onkostenvergoeding. Het bestuur ontvangt geen vacatiegelden.

Jaarverslag

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan 2021 – 2024.

website: sbddesign.nl