W.M. Dudok

Willem Marinus Dudok 1884-1974, was één van de grootste architecten die ons land heeft gekend. Hij was Amsterdammer van geboorte. Zijn ouders, beide musici, gaven hem een creatieve aanleg mee. Willem kon goed tekenen en speelde graag piano. Later als architect was hij het liefst aan het werk met muziek van Bach of Debussy op de achtergrond.

Rond 1900 in Amsterdam is H.P. Berlage met zijn ontwerp voor de Beurs hét gesprek van de dag. Dudok, die net zijn HBS heeft afgerond, heeft een warme belangstelling voor de deze moderne baksteen-architectuur. Zijn opleiding aan de militaire academie in Breda bereidt hem voor op het beroep van civiel ingenieur, met als extra bijvakken bouwkundig tekenen en ontwerpen. Met zijn talent voor tekenen vraagt de staf hem om assistentie bij het ontwerpen van militaire gebouwen in de stijl van Berlage. Voorafgaand aan zijn eervol ontslag uit het leger, maakt hij de overstap naar een burgerlijke loopbaan in Leiden waar hij samenwerkt met architect J.J.P. Oud. Dudok is een pragmatisch architect, een rechtlijnige, zelfverzekerde man die werkte in vastomlijnde kaders. In Hilversum lokt een functie met meer zelfstandigheid.

Als directeur Publieke Werken paste hij zijn architectuurstijl aan de heersende mode aan. Het Raadhuis is strak modernistisch, met invloeden van Frank Lloyd Wright; het uitbreidingsplan met zelfvoorzienende woonwijken voor de arbeiders en de middenstand is gebaseerd op de tuinstadgedachte. Naast al deze werkzaamheden onderhoudt hij een eigen architectuurpraktijk waarvoor hij legio opdrachten ontvangt uit Nederland en van ver daarbuiten, bijvoorbeeld het Collège Néerlandais in Parijs.

Meer informatie

https://youtube.com/watch?v=jRVoLF3nBeA

Meer informatie over het werk van Dudok is te vinden op:

Meer websites over Dudok

Een uitgebreid overzicht met veel afbeeldingen van het werk van Dudok is ook te vinden op

website: sbddesign.nl