Duidelijk Dudok! Programma over Dudok en het Raadhuis voor basisscholen.

Speciaal voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8 biedt het Dudok Architectuur Centrum een compleet lesprogramma Duidelijk Dudok, gericht op Dudok en het Raadhuis van Hilversum. Het programma biedt scholen de mogelijkheid om aan te sluiten op de actualiteit en tegelijk te werken aan doelen voor de domeinen Oriëntatie op jezelf en de wereld (geschiedenis) en kunstzinnige oriëntatie.

Het educatieve programma Duidelijk Dudok bestaat uit een voorbereidende les, een bezoek aan het Raadhuis en het Dudok Architectuur Centrum en een verwerkingsles met creatieve opdrachten. De leerlingen leren intensiever kijken en breiden hun kennis uit over Dudok door de verhalen achter deze bijzondere architect. Daarnaast leren ze het ‘handschrift’ van Dudok herkennen in het Raadhuis en andere gebouwen van zijn hand.

Het materiaal bevat interactieve opdrachten, laat de leerlingen veel zelf ervaren en beleven. In de voorbereidende les krijgen de leerlingen een introductie op architectuur en hun bezoek aan het Raadhuis. Tijdens de rondleiding in het Raadhuis krijgen de leerlingen een Expeditiekaart met doe- en kijkopdrachtjes. Zo ontdekken en onderzoeken zij zelf de architectuur van Dudok. De verwerkingsles biedt diverse aanknopingspunten voor een creatieve opdracht in de klas en vervolgonderzoek in de eigen omgeving.

Bekijk hieronder alvast het introductiefilmpje dat onderdeel is van de voorbereidende les.

Organisatie

Dudok Architectuur Centrum

Extra informatie

Meer informatie over het programma, de kosten en de mogelijkheden voor uw school: info@dudokarchitectuurcentrum.nl

website: sbddesign.nl