23/06/22

Restauratie bijzondere wandschildering Pieter van Velzen van start

In de vroegere aula van de R.K. Vak- en Huishoudschool voor Meisjes aan de Eemnesserweg in Hilversum bevindt zich een wandschildering van Pieter van Velzen uit de periode van de wederopbouw. Het gebouw heeft lange tijd als Theater Achterom gefunctioneerd en is recent door de gemeente verkocht. Begin 2021 is begonnen met de renovatie en herbestemming.

In overleg met de eigenaar en de gemeente Hilversum heeft de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut samen met restaurator Hans Klaverdijk een restauratieplan ontwikkeld. In 2021 startte een crowdfunding om dit plan te kunnen realiseren. Nu is het eindelijk zo ver! Op zaterdag 18 juni j.l. is Hans Klaverdijk begonnen aan de uitvoering van de restauratie.  
 
In Hilversum is het werk van Pieter van Velzen (1911-1990) op een aantal plekken aanwezig. Het meest zichtbaar in het straatbeeld is het tegelmozaïek dat hij samen met Jan Oosterman heeft gemaakt voor de voorgevel van de Pniëlkerk aan de Van Ghentlaan. De kunstenaar behoort in de regio tot de belangrijke monumentale kunstenaars van de periode. Voor de locatie aan de Eemnesserweg heeft hij een wandschildering gerealiseerd in een toegankelijke vormentaal, die begrijpelijk moest zijn voor de kinderen. Het werk bevat o.a. verwijzingen naar het leven in een moderne stad. Voor Hilversum heeft het werk een zeer grote kunst- en cultuurhistorische waarde.


 

 


 


 

website: sbddesign.nl