Jan Duiker, bouwkundig ingenieur (1890-1935)    

Prijs

€ 24,50

Jan Duiker (1890-1935) wordt tot de belangrijkste architecten van ons land gerekend. Dit boek plaatst het leven en werk van Jan Duiker in een brede context en beschrijft hoe hij tot zijn vooruitstrevende architectuuropvattingen kwam. De verhouding tussen deze opvattingen en de gebouwde praktijd krijgt eveneens ruime aandacht.

website: sbddesign.nl