5e Woningbouwcomplex
1920-1922 / W.M. Dudok

Crocusstraat, Diependaalselaan, Hilvertsweg, Lavendelplein, Oranjeschool, Lavendelstraat, Lupinestraat en Neuweg, Hilversum

Tegen het eerste plan voor dit woningcomplex tekent de wethouder van Sociale Zaken bezwaar aan. Door de vele grote woningen worden de huren te hoog. Dudok past het plan aan. Uiteindelijk worden 113 arbeiderswoningen en 2 winkelhuizen gebouwd. Het kruispunt Neuweg/Hilvertsweg acht Dudok de aangewezen plaats voor de twee winkelhuizen. Enkele woonblokken hebben door houten betimmeringen een verlevendiging gekregen.

Download hier de architectuurwandeling ‘Bloemenbuurt Hilversum’

Architect

Willem Marinus Dudok (1884-1974)

Periode

1920-1922

Locatie

Crocusstraat, Diependaalselaan, Hilvertsweg, Lavendelplein, Oranjeschool, Lavendelstraat, Lupinestraat en Neuweg, Hilversum

Meer beelden

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.
website: sbddesign.nl